INFORMACJA

NEWS: D?UGO PRACUJESZ? NIE MO?ESZ ZD??Y? NA BADANIE W GODZINACH OTWARCIA? JU? DZI? UMW SI? TELEFONICZNIE NA BADANIE POZA GODZINAMI PRACY STACJI KONTROLI KOS 12 - ZADZWO? TERAZ 503-785-125 !!!

PROMOCJA


Recommended service:
dating information
KOS 012 PDF Drukuj Email

Nasza firma posiada kilkuletnie do?wiadczenie w dziedzinie przegl?dw technicznych pojazdw. Przek?ada si? to na wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug oraz zadowolenie klientw, ktrzy z nich korzystaj?.

Zatrudniamy specjalistw, ktrzy s?u?? swoj? wiedz? i pomoc? zarwno w sprawach technicznych jak i interpretacji prawa dotycz?cego bada? pojazdw. Motoryzacja to ich pasja dzi?ki czemu orientuj? si? w wszelkich nowinkach technicznych co gwarantuje profesjonaln? diagnostyk? pojazdu. Poszczeglne czynno?ci jakie wykonuj? diagno?ci w trakcie badania technicznego zgodne s? Dz.U. nr 155 poz. 1232 z dn. 18.09.2009 a wykonywane badania techniczne rejestrowane s? w systemie elektronicznym.

Ka?dy nasz Klient zostaje zarejestrowany w naszej bazie Kontrahentw i automatycznie jest powiadamiany o zbli?aj?cych si? przegl?dach jego ?rodkw transportu. Zastosowane u nas rozwi?zania CRM pog??biaj? zaufanie i szacunek naszych Klientw.


Serdecznie zapraszam!

Jan Sieranc