INFORMACJA

NEWS: D?UGO PRACUJESZ? NIE MO?ESZ ZD??Y? NA BADANIE W GODZINACH OTWARCIA? JU? DZI? UMW SI? TELEFONICZNIE NA BADANIE POZA GODZINAMI PRACY STACJI KONTROLI KOS 12 - ZADZWO? TERAZ 503-785-125 !!!

PROMOCJA


Recommended service:
dating information
OFERTA PDF Drukuj Email

Oferujemy pe?n? gam? bada? technicznych:

Diagnostyka i badania techniczne pojazdw:

  • osobowych
  • dostawczych do 3,5 t
  • ci?gnikw rolniczych
  • motocykli
  • pojazdw zasilanych gazem
  • pojazdw sprowadzanych
  • pojazdw z HAKIEM

Naprawy uk?adu zawieszenia
Naprawy uk?adu nap?dowego
Przegl?dy okresowe
Naprawy okresowe
(wymiana oleju, ?wiec, filtrw itp)Stacja jest wyposa?ona w wysokiej klasy urz?dzenia kontrolne firmyCARTEC. Przyrz?dy i urz?dzenia do przeprowadzania bada? technicznych pojazdw posiadaj? aktualne certyfikaty oraz poddawane s? okresowym przegl?dom.